Pandu College

ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมือเคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วสิ่งที่ 1 วงแหวนที่กว้างกับยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมือข้อที่ 2 วงแหวนที่กว้างและยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นลดความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วเทคนิคที่ 3 สมควรเลือกคัดหัววงแหวนที่ประดับด้วยเพชรความหนักเบาไม่สูงมากนัก

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมือข้อที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบสมควรคัดเลือกแหวนที่มีก้านแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวงดงาม

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนพึงเลือกเฟ้นอัญมณีที่ประดับประดาหัวแหวนนั้นพึงมีขนาดใหญ่สักหน่อย พร้อมกับมีทรวดทรงในทางยาว เป็นต้นว่า รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วอย่างที่ 6 ถ้าเลือกแหวนตามคำเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมกับมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวยาวงดงามยิ่งขึ้น

เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วประการที่ 7 สาวที่มีนิ้วล่ำใหญ่ พึงคัดเลือกแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ความจุกลางๆ เหมือนกันพร้อมด้วยดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ

เทคนิคการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 8 ธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวสละสลวย

เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมืออันที่ 9 สำหรับเพชรพลอยที่เหมาะสำหรับวงแหวนที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วสิ่งที่ 10 เนื่องด้วยคนมือสั้นไม่ก็นิ้วสั้นควรหลบหลีกธำมรงค์ที่มีสัณฐานสี่เหลี่ยม

เทคนิคการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 11 ควรเลือกคัดรูปหัวใจกับมีปริมาตรใหญ่พอควร

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 12 บ่าวงแหวนไม่ควรเสริมก้านเล็กๆหรือว่าทำรูปร่างหนาใหญ่เป็นอันขาด